Matemàtiques 0.1 fins l'infinit

Matemàtiques per a l'ensenyament secundari

El canvas del títol no funciona
Matemàtiques 0.1 fins l'infinit. Matemàtiques per a l'ensenyament secundari

APPLETS DE GEOGEBRA DE J. M. COUCHOUD
TAULES, PARÀMETRES I GRÀFICS ESTADÍSTICS AMB GEOGEBRA PER A L’AULA D’ESO
Creació de ferramentes i comandaments amb GeoGebra
El diafragma de les càmeres fotogràfiques
Rellotges
Curso de iniciación de GeoGebra para el alumnado de matemáticas de ESO
Hablando de cuadriláteros
Curs d’iniciació de GeoGebra per l’alumnat de matemàtiques d’ESO
Construcció de l’applet “Experimentant amb quadrilàters i el teorema de Pick”
Estadística d’una variable